Na een uitvoerige audit door De Stichting Toetsingsbureau KCC is WPG
Research sinds deze maand officieel ISO 20252:2012-gecertificeerd. Deze certificering toont
aan dat het Doetinchemse marktonderzoeksbureau voldoet aan alle eisen met betrekking tot de
opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten. De wens van klanten aan kwaliteitsbewaking
en een toenemende vraag naar deze certificering bij aanbestedingen waren voor WPG
Research de belangrijkste redenen om het certificeringsproces vorig jaar in gang te zetten.
In 2006 is de norm ISO 20252 voor marktonderzoek in internationaal verband vastgesteld. Met de komst
van ISO 20252, specifiek bedoeld voor de marktonderzoekbranche, is sprake van een algemene
standaard die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van
marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de
deelnemende marktonderzoekbureaus. Deze norm biedt onze klanten de garantie dat de verschillende
elementen van het onderzoeksproces volgens de juiste standaard en op een verifieerbare en
consistente manier worden uitgevoerd.

Meryem Yalcin, kwaliteitsmanager van WPG Research: “Het behalen van het certificaat is een
bevestiging en een erkenning dat onze aanpak en werkwijze kwalitatief hoogstaand is. Dit vormt voor
ons een enorme stimulans om onze maatwerk aanpak en werkwijze met ieder project op een nog
hoger kwaliteitsniveau te brengen”.

Harm Wevers, directeur van WPG Research: “Wij zien dit als een bekroning op de integere en
hoogkwalitatieve dienstverlening die wij altijd nastreven, en zijn erg trots dat deze ook zo beoordeeld
is. Alhoewel we in de planning hadden om pas in 2016 te certificeren, is het ons door hard doorwerken
en onze ervaring met de ISO procedures gelukt om een halfjaar eerder dan gepland WPG Research
gecertificeerd te krijgen. Een resultaat waar we als team trots op mogen zijn”

2016-01-22T12:26:20+00:00 03 april 2015|

About the Author: