Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Met het voeren van dit keurmerk op de uitingen van WPG Research geven wij aan te werken volgens de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code.

Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit Europees onderzoek (Euro Barometer 2011) blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens. Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data Privacy Code opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

Voor meer informatie of vragen over de Fair Data Privacy Code kunt u contact opnemen met Harm Wevers, Managing Director WPG Research.