Bij een communicatieonderzoek legt WPG Research communicatie-uitingen en communicatiemiddelen van organisaties onder de loep. Het doel hiervan is om te peilen of de verzonden boodschap op de juiste manier wordt ontvangen door de beoogde doelgroep. Oftewel wordt een gecodeerde boodschap zonder teveel ruis juist gedecodeerd door de communicatiedoelgroep. Communicatieonderzoek kan betrekking hebben op uw stakeholders (bijvoorbeeld medewerkers, klanten, overheidsinstellingen en investeerders). Bij WPG Research helpen wij u graag met uw communicatie van strategisch- tot aan operationeel niveau, zowel intern als extern, middels verschillende communicatieonderzoekstypen. Denk hierbij aan imago-, naamsbekendheid-, campagne-effect- en usability onderzoek.

Niveaus van communicatie

Communicatieonderzoek kan door WPG Research uitgevoerd worden op meerdere verschillende niveaus. Onderstaand worden de verschillende vormen van communicatieonderzoek beschreven die WPG Research voor u kan uitvoeren.

  • Strategisch communicatieonderzoek

WPG Research kan voor u communicatieonderzoek uitvoeren op strategisch niveau. Hierbij moet u denken aan de communicatie over de lange termijn. Bij strategisch communicatieonderzoek kijkt WPG Research graag naar uw ondernemingsdoelstellingen gebaseerd op u missie, visie en belangrijkste kernwaarden. Via onderzoek kijkt WPG Research graag of het imago dat uw bedrijf of merk heeft aansluit bij uw huidige of gewenste identiteit. Daarnaast kunnen wij op basis van onze aanbevelingen kijken welke stappen u kunt ondernemen om de imago en identiteit beter op elkaar te laten aansluiten.

  • Tactisch communicatieonderzoek

Wilt u liever kijken naar de communicatieresultaten op de middellange termijn, bijvoorbeeld naar de communicatieresultaten van uw campagneboodschap? WPG Research kan voor u onderzoek uitvoeren op tactisch niveau om te zien of de boodschap van uw lopende campagnes aanslaan of dat nieuwe campagnes eventueel gaan aanslaan bij de onderzoeksdoelgroep.

  • Operationeel communicatieonderzoek

Prefereert u onderzoek naar specifieke klantcontactmomenten in uw huidige klantreis? Wilt u bijvoorbeeld zien of de content op de juiste manier, op de juiste wijze en op het juiste moment worden ontvangen door uw beoogde doelgroep? Op operationeel niveau doet WPG Research ook graag onderzoek voor u om te kijken welke wijzigingen u kunt doorvoeren op de korte termijn. Het doel hiervan is om knelpunten in de klantreis te reduceren.

  • Intern communicatieonderzoek

Naast de externe niveaus van communicatie kunnen wij u ook ondersteunen met intern communicatieonderzoek. De betrokkenheid van uw medewerkers is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering. Bereikt u bijvoorbeeld uw interne communicatiedoelstellingen? Wij kijken graag met u mee op strategisch niveau om bijvoorbeeld in kaart te brengen of al uw medewerkers bekend zijn met uw missie, visie en kernwaarden en hier ook achter staan. Verder kunnen wij ook onderzoek doen voor u op operationeel niveau. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek of werknemers bepaalde informatie kunnen inzien of gericht op één specifiek middel zoals uw intranet, personeelsmagazines of blogs.

 

Typen communicatieonderzoek

  • Positioneringsonderzoek

Hoe duidelijker de positie van uw organisatie in de markt, des te beter het beeld dat klanten hebben van uw organisatie. Een positioneringsonderzoek geeft inzicht in hoe u zich het beste kunt profileren richting uw doelgroep. WPG Research kijkt hierbij graag met u mee naar wat uw marktpositie ten aanzien van de doelgroep en concurrenten. De resultaten van een positioneringsonderzoek welke is uitgevoerd door WPG Research geven een beeld van uw Unique Selling Points (USP´s) ten opzichte van uw concurrenten. Allemaal met het uiteindelijke doel een sterk en duurzame positionering op te bouwen voor uw product, dienstverlening of organisatie.

 

  • Identiteitsonderzoek

Een vorm van intern communicatieonderzoek waarmee wij u kunnen ondersteunen is identiteitsonderzoek. Wij brengen graag middels onderzoek in kaart wat uw huidige identiteit is kijkend naar al uw bedrijfsactiviteiten en bedrijfsmiddelen. Vervolgens kunnen wij u adviseren welke stappen u moet nemen om te komen tot een nieuwe gewenste identiteit, indien dit nodig is. Nadat uw identiteit op een juiste wijze is onderzocht kunt u kijken of de identiteit ook aansluit bij uw imago.

 

  • Imago-onderzoek

Middels uw gedrag, persoonlijkheid en communicatie als bedrijf bouwt u een imago op onder externe belanghebbenden (bijvoorbeeld burgers, klanten, reizigers, concurrenten). Via marktonderzoek brengt WPG Research graag voor u in kaart wat uw imago is en of u daarbij aansluiting heeft met uw identiteit. Via een sterk merk- of bedrijfsimago creëert u draagvlak bij uw stakeholders en bouwt u een buffer op mochten er toch incidenten of crises ontstaan.

 

  • Naamsbekendheidonderzoek

Voor u als opdrachtgever kan het relevant zijn om zowel fysiek als mentaal aanwezig te zijn in de interne en externe omgeving van uw doelgroep. Hierdoor kunnen klanten producten of diensten van u gaan herkennen. Dit kan ertoe leiden dat klanten u zelfs gaan overwegen. Een kanttekening is dat dit wel vaak alleen geld voor producten die via de perifere route worden aangeschaft. Oftewel producten die vaak impulsief worden gekocht, waarbij weinig betrokkenheid nodig is bij de consument om tot aankoop over te gaan. Bij een hoge betrokkenheid voorafgaand aan de aankoop zal u meer dan naamsbekendheid moeten realiseren willen consumenten uw product aanschaffen. Om in kaart te brengen wat uw huidige naamsbekendheid is kan WPG Research onderzoek doen onder uw communicatiedoelgroep.

 

  • Campagne-effectmetingen

Nogmaals kijkend naar bijvoorbeeld naamsbekendheid kan het ook effectief zijn om een nulmeting te doen om te zien wat uw bekendheid was voorafgaand aan een campagne. Vervolgens kunt u ook een campagne-effectmeting uitvoeren. Tijdens of na een campagne kunt u dan zien of de campagne aansluiting vindt met de vooraf opgestelde campagnedoelstellingen. Doormiddel van een campagne-effectmeting kunt u dus kijken of de huidige campagne effectief is, of dat de campagne bijsturing nodig heeft.

 

  • Usability onderzoek

Een communicatieonderzoek nodig gericht op verbeteringen van uw online dienstverlening? Een usability onderzoek kan het verschil maken. Via bijvoorbeeld eye-tracking, maar ook via kwalitatieve onderzoeksmethoden als card sorting, casestudies gekoppeld aan interviews of groepsdiscussies brengen onze onderzoekers graag voor u in kaart hoe u als bedrijf uw website en webpagina’s gebruiksvriendelijker en efficiënter kan inrichten met een juiste websitenavigatie.

 

Heeft u een communicatievraagstuk die wij met onze typen communicatieonderzoeken kunnen oplossen? Neem dan nu contact op met WPG Research voor een communicatieonderzoek.

Recentelijk hebben wij communicatieonderzoeken uitgevoerd voor de volgende opdrachtgevers: