Concurrentieonderzoek

Een concurrentieonderzoek wordt gebruikt om de externe omgeving van een organisatie in kaart te brengen. Hierbij wordt gefocust op de individuele concurrenten waarmee u als organisatie zijnde te maken heeft. Het doel van een concurrentieonderzoek betreft inzicht te verkrijgen in het doen en laten van uw primaire concurrenten ten einde uw eigen positie in de markt te verbeteren. .

Wanneer een concurrentieonderzoek?

Het uitgangspunt van een concurrentieanalyse heeft betrekking op het goed in kaart brengen van de kansen en bedreigingen voor uw onderneming. WPG Research analyseert samen met u de zwakke en sterke punten van concurrenten. Deze worden vergeleken met uw sterke en zwakke punten ten einde concurrentievoordelen te identificeren en de zwaktes van uw onderneming te tackelen aan de hand van de onderzoeksresultaten. Samen met u bepaald WPG Research de parameters voor de concurrentieanalyse welke de succesfactoren vertegenwoordigen.