WPG Research ontwikkelt strategie op basis van (klant)informatie

Een succesvol (marketing)beleid vereist zowel een uitgekiende strategie als een specifieke tactiek bij de uitvoering van deze strategie. Om een uitgekiende strategie te bepalen is informatie van klanten of stakeholders nodig. Deze informatie vertalen wij naar concrete doelstellingen en strategieën. WPG Research kan u dan ook ondersteunen en adviseren bij het bepalen/ opstellen/ neerzetten van een succesvolle strategie.

Als vanzelfsprekend zullen wij kiezen voor de methode of combinatie van methoden die het best aansluit bij de informatiebehoefte en het vraagstuk. Wij doen altijd een voorstel op maat, want de ontwikkelde strategie moet volgens ons leiden tot de oplossing, en niet tot nieuwe problemen.

WPG Research ondersteunt u graag bij verschillende vormen van strategieontwikkeling en -bepaling:

Bovenstaande lijst is natuurlijk niet uitputtend, maar geeft een goede indicatie wat er bij WPG Research aan vormen van strategie-ontwikkeling en -bepaling mogelijk is. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Schroom niet om contact met WPG Research op te nemen.