Strategisch marketingplan

Uit onderzoek blijkt dat de meest succesvolle ondernemingen continu en consistent aan marketingplanning doen. Toch is het opstellen van een strategisch marketingplan geen gemakkelijke opgave. Ongeacht uw onderneming klein of groot is van omvang, speelt een strategische planning altijd een essentiële rol binnen het bestaan. Elk bedrijf moet een plan schrijven welke het beste past bij de specifieke omstandigheden, kansen, doelstellingen en bedrijfsmiddelen. Een strategisch marketingplan beschrijft hoe er ingespeeld wordt/gaat worden op de markt met als doel zoveel mogelijk verkopen. Het schrijven van een dergelijk plan verschaft een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften en kan er adequaat gereageerd worden op veranderingen. .

Het opstellen van een goed gefundeerd strategisch marketingplan is een intensief en tijdrovend proces waarvoor veel informatie, analytisch vermogen en actiebereidheid nodig is. Het zoeken naar de juiste informatie over marketing is niet moeilijk, echter wanneer het op de juiste (schematische) hulpmiddelen vinden aankomt, is het te vergelijken met het zoeken naar een naald in de hooiberg.

Waar kan WPG Research u mee van dienst zijn?

Hedendaags bevinden vele (non) profit organisaties zich in een complexe en dynamische omgeving. Ondernemers hebben te maken met (meer) hevige concurrentie, mondigere consumenten, snel ontwikkelende media en communicatiemiddelen enzovoort. WPG Research ondersteunt u met het snel en adequaat reageren op deze ontwikkelingen middels het opstellen van een goed gefundeerd marketingplan en het behalen van de marketingdoelstellingen. Wij analyseren als onafhankelijk onderzoeksbureau zijnde hoe het staat met uw producten en diensten. Of u zich nog wel op de juiste doelgroep(en) richt en hoe deze er exact uitzien. Geen enkel marketingplan is identiek, zodoende bieden wij geen standaard raamwerk of een vast voorbeeld aan.

Onze basisonderdelen bestaan echter wel uit:
 • Vaststellen van de uitgangspositie
 • Uitvoeren van een situatieanalyse
 • Uitvoeren van een SWOT-analyse
 • Het opstellen van een confrontatiematrix
 • Het bepalen van de strategische opties en het maken van keuzen
 • Het segmenteren van de markt en het bepalen van de targets
 • Het bepalen van de positionering
 • Het bepalen van de marketingdoelstellingen
 • Het ontwikkelen van de marketingstrategie
 • Het invullen van de marketingmix (de 5 P’s)
 • Het maken van een activiteitenplan
 • Feedback en evaluatie