SWOT- analyse

Een SWOT- analyse is een bedrijfskundig model waarmee een ondernemer inzichten verkrijgt in de krachten (Strenghts) en zwaktes (Weaknesses) van de onderneming. Daarnaast geeft het ook de kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threaths) weer. 

Door het uitvoeren van een SWOT-analyse krijgt een organisatie een beeld van de huidige situatie waarin zij verkeert of in de toekomst in terecht zal komen. Het is een krachtig model om bijvoorbeeld nieuwe markten te ontdekken, wegen te vinden om de concurrent te verslaan kijkend naar eigen unieke karakteristieken of de organisatie te verbeteren. Met de belangrijkste welke duidelijk in kaart worden gebracht, kan een organisatie haar strategische koers bepalen dan wel aanpassen. Dit gebeurt meestal nadat de uitdagingen zijn vertaald in strategische stappen.

Een SWOT-analyse kan om verschillende redenen worden gemaakt:
  • Voor visievorming, scenario planning, positiebepaling of crisismanagement;
  • Aan het begin van strategische planning bijvoorbeeld als onderdeel van het ondernemingsplan;
  • In verband met een specifiek project bijvoorbeeld als onderdeel van een business case.

Waar kan WPG Research u mee van dienst zijn?

WPG Research vergelijkt als onafhankelijke partij zijnde de capaciteiten van uw organisatie met de externe omgeving. Wij onderzoeken hoe toekomstige ontwikkelingen van buiten invloed hebben op uw organisatie en welke zakelijke uitdagingen daaruit zullen ontstaan. Op basis van dit inzichten welke verkregen zijn door een onafhankelijke partij als WPG Research kunt u vervolgens gefundeerde beslissingen nemen. WPG Research vult de SWOT-diagram aan met een uitvoerige analyse inclusief confrontatiematrix en uitdagingen wanneer dit gewenst is.