Energie & utilities

WPG Research is dé onderzoekspartner voor de energiebranche. Voor alle netbeheerders (Liander, Enexis en Stedin),voor veel energieleveranciers (bijvoorbeeld Kenter, Eneco en Essent), maar ook voor lokale energietransitie- en duurzame initiatieven, zoals projecten voor de overheid (denk aan gemeenten), energieloketten (bijv. VerduurSaam Energieloket) en lokale energiemaatschappijen (Zoals TexelEnergie en AGEM) is WPG Research uw onderzoeksbureau. Jaarlijks voert WPG Research kwalitatief (interviews of focusgroepen) en kwantitatief onderzoek uit (cijfermatig onderzoek gericht op Customer Effort Score(CES), klanttevredenheid & Net Promotor Scores (NPS), medewerkerstevredenheid, energiescans en (marketing)communicatie) om te komen tot uiteenlopende verbeteringen in de energievoorziening.

De energiemarkt staat voor een aanzienlijke uitdaging. Als samenleving moeten we de opwarming van de aarde tegengaan en dit gaat gepaard met uitdagende duurzaamheidsmaatregelen die geformuleerd zijn in het Klimaatakkoord (zoals 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990). Om dit te behalen werken overal in het land regionale netbeheerders, energieleveranciers, aannemers, installateurs, bouwkundigen en consumenten aan het realiseren van duurzame en groene energie. Ook werken netbeheerders aan openbare aansluitingen met zo min mogelijk fossiele grondstoffen en CO2-uitstoot. Deze welbekende energietransitie gaat niet zonder slag of stoot. Bij verduurzaming in de richting van een circulaire economie komen veel uitdagingen, storingen en werkzaamheden kijken.

Bovendien verwachten energieverbruikers transparantie van energiemaatschappijen over de energieafname. Slimme meters worden geïmplementeerd zodat energieklanten real-time inzicht krijgen in het energieverbruik. Energieklanten kunnen zelf duurzaamheidsdoelen stellen via energiescans om energie te besparen. Daarnaast wilt een energieklant natuurlijk ook de energierekening zo laag mogelijk houden.

WPG Research doet voor u marktonderzoek in de energiemarkt

Naast een ervaren partner voor onderzoek naar duurzaamheidsthema’s voor netbeheerders, (lokale) energiemaatschappijen, energieloketten doen wij ook onderzoek naar diverse andere vraagstukken in de energiebranche. Wij ondersteunen u ook jaarlijks met customer effort onderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken, medewerkertevredenheidsonderzoeken, energiescans en communicatieonderzoek. Ook middels kwalitatief onderzoek, via bijvoorbeeld interviews of groepsdiscussies om drijfveren en motieven van uw belangrijkste relaties in kaart te brengen, kan WPG Research u helpen.

Hoe WPG Research u kan helpen als energiecoöperatie

Wij hebben als onderzoeksbureau expertise in het stellen van de juiste vragen om informatie te achterhalen voor opdrachtgevers in de energiemarkt. Hieronder staan voorbeelden van onderzoeken die wij continu uitvoeren voor netbeheerders en energieleveranciers en die voor u ook van toepassing kunnen zijn:

Kwalitatieve onderzoeken in de energiesector:

  • Focusgroepen: In de energiebranche heeft u met enige regelmaat te maken met complexe en nieuwe duurzame initiatieven. Misschien bent u wel benieuwd in de drijfveren, meningen of motieven van uw stakeholders voor een nieuw duurzaam initiatief. Een handige vorm van onderzoek die WPG Research u kan aanbieden om diepgaande informatie van u stakeholders te achterhalen is het uitvoeren van een focusgroep. In een gesprek met meerdere stakeholders kan de onderzoeker van WPG Research een discussie starten als discussieleider. Interactie in een groep kan leiden tot geheel nieuwe inzichten waar u nog misschien nog niet over had nagedacht.
  • Interviews: Heeft uw onderzoek meer te maken met storingen en onderhoud aan bijvoorbeeld het elektriciteitsnet? Dan kan het gevoelig zijn om dit in een groep te bespreken. Een interview (semigestructureerd of diepte) kan dan de uitweg zijn om van de stakeholders (apart van elkaar) alsnog diepgaande informatie te verzamelen.

Kwantitatieve onderzoeken in de energiesector

  • Klantonderzoeken (Zakelijk en consumenten): Een veelgebruikte vorm van onderzoek die WPG Research toepast voor netbeheerders en energieleveranciers zijn klantonderzoeken. Hierbij meet WPG Research bijvoorbeeld cijfermatig de moeite (Customer Effort Score) die een klant heeft moeten doen om een aansluiting (gas of elektra voor kleinverbruik of grootverbruik) te realiseren. Eveneens kunt u denken aan klanttevredenheid- en rapportcijfermetingen of aanbevelingsintenties van uw klanten (NPS) die cijfermatig het presteren van uw dienstverlening weergeven.
  • Medewerkertevredenheidsonderzoeken: WPG Research onderzoekt ook voor energiebedrijven intern. Zo kunnen wij voor u cijfermatig de moeite meten die een medewerker heeft moeten doen om iets voor elkaar te krijgen (Employee Effort Score). Verder kunnen we onder uw medewerkers de algemene tevredenheid ten aanzien van de gedane activiteiten in kaart brengen.  Bovendien meet WPG Research ook voor netbeheerders en energieleveranciers hoe enthousiast medewerkers zijn over de organisatie doormiddel van de Employee Net Promoter Score (eNPS). Aan de hand van dit soort intern onderzoek kunt u kijken hoe uw werknemers denken over uw organisatie en dit kan bepalend zijn voor het succes van uw organisatie.
  • Energiescans: Doormiddel van energiescans wordt energieverbruik inzichtelijk. Onderzoekers van WPG Research doen dit in de huidige situatie voor energiemaatschappijen. Bent u ook benieuwd naar het energieverbruik van groot-, midden- en/of kleinverbruikers? WPG Research brengt graag voor u in kaart wat het energieverbruik is van uw onderzoeksdoelgroep en wat energiebesparende maatregelen kunnen zijn.
  • Communicatieonderzoek: Onderscheidend zijn als energieleverancier kan ingewikkeld zijn. U levert namelijk allemaal energie als product. Om toch te onderscheiden kan communicatieonderzoek een belangrijke rol spelen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor campagnes en proposities die andere leveranciers niet kiezen, maar wel aanslaan bij energieklanten. Om echter te weten of dit ook succesvol is doet WPG Research voor energieleveranciers ook campagne-effectmetingen als communicatieonderzoek. Hierbij onderzoeken wij op operationeel niveau een communicatiemiddel met een bepaalde boodschap en bekijken wij aan de hand van vragenlijsten wat het effect is geweest van het communicatiemiddel met de gekozen boodschap. Heeft u meer tactische of strategische communicatievraagstukken richting bijvoorbeeld uw huidige positioneringsstrategie? Ook dan denkt WPG Research graag met u mee in de vorm van communicatie- of positioneringsonderzoek.

Op zoek naar een marktonderzoekbureau met veel ervaring in de energiebranche? Neem dan contact op met ons.

Voor de volgende netbeheerders en energiebedrijven heeft WPG Research recent onderzoek gedaan.