Het is voor iedere onderneming van belang om extra aandacht te schenken aan een duurzame relatie met de eigen medewerkers. Immers, zij bepalen voor een belangrijk deel het succes van het bedrijf.  Naarmate zij zich beter op hun plek voelen en zich in meerdere mate betrokken voelen bij de organisatie, zal dat de motivatie en inzet ten goede doen komen.

Het belang van een goede medewerkerstevredenheid (MTO) zal veel organisaties niet ontgaan. Het verhogen van de medewerkerstevredenheid zorgt namelijk onder andere voor twee essentiële waarden:

  • Het verhogen van de prestaties van medewerkers;
  • Het verhogen van de prestaties van de organisaties.

 

Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor medewerkerstevredenheid

Om de medewerkerstevredenheid te meten gebruiken onze onderzoekers in overleg met u enkele KPI’s. Veelgebruikte KPI’s die WPG Research jaarlijks gebruiken zijn hieronder beschreven.

  • De Employee Net Promotor Score (eNPS)

Om te achterhalen hoe waarschijnlijk het is dat jouw werknemer jou als werkgever zal aanbevelen bij bekenden kan in kaart worden gebracht via de Employee Net Promotor Score (eNPS). Via de eNPS kan binnen de organisatie duidelijk worden wie de ‘kartrekkers’ zijn en wie juist de zogenaamde ´ballast op de kar´ zijn. In samenwerking met ons kunt u komen tot een advies om de relatie met uw medewerkers te verbeteren. Uw doel is om zoveel mogelijk ‘kartrekkers’ te realiseren en wij helpen u graag mee middels onderzoek om weer te geven wat u daarvoor als organisatie moet doen.

  • Algemene tevredenheidsscore van de medewerker

Via de algemene tevredenheidsscore kan snel visueel duidelijk worden waar medewerkers (on)tevreden over zijn. Aan de hand van een 5-puntsschaal kunnen onze onderzoekers in kaart brengen over welke onderdelen medewerkers (on)tevreden zijn. U kunt hierbij denken aan tevredenheid ten aanzien van werkplek, arbeidsvoorwaarden, collega’s, vertrouwen, motivatie, communicatie, beschikbare informatie, erkenning en herkenning. Mocht u interesse hebben in de tevredenheid over andere onderdelen in het werk van uw werknemer dan is dit geen probleem. In overleg met WPG Research kunt u het medewerkerstevredenheidsonderzoek op maat laten maken.

  • Rapportcijfer ten aanzien van de werkzaamheden

Een andere indicator die voor veel mensen tot de verbeelding zal spreken ten aanzien van tevredenheid is het geven van een rapportcijfer. Aan de hand van een 10-puntsschaal (1= Zeer ontevreden vs. 10 = Zeer tevreden) wordt de medewerkertevredenheid snel visueel weergegeven. Op aanvraag merken wij bij WPG Research dat veel van onze opdrachtgever een voorkeur geven aan rapportcijfers. In overleg met u kunnen wij de tevredenheid ook meten middels rapportcijfers.

Wilt u ook visueel duidelijk hebben waar medewerkers/werknemers tevreden of ontevreden over zijn, zodat u snel verbeteringen kunt maken kijkend naar de wensen van uw werknemers? Neem dan nu contact op met WPG Research voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Recentelijk hebben wij medewerkertevredenheidsonderzoeken (MTO’s) uitgevoerd voor de volgende opdrachtgevers: