Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Wanneer een open, verkennende en inventariserende insteek noodzakelijk is biedt kwalitatief onderzoek de beste mogelijkheden. Kwalitatief onderzoek maakt het mogelijk om door te vragen naar meningen, achterliggende redenen en motieven. Hierbij is het vaak van belang door te dringen tot de belevingswereld van de doelgroep en de mogelijkheid te creëren om de (verschillende) opvattingen aan elkaar te spiegelen.

Vaak houdt kwalitatief onderzoek het houden van (individuele) gesprekken met de doelgroep in. Deze gesprekken hebben een open karakter waarbij veel ruimte is voor het doorgaan op specifieke antwoorden van respondenten.  Aan de hand van een vooraf opgestelde checklist zorgen de kwalitatieve onderzoekers van WPG Research ervoor dat goed in kaart wordt gebracht hoe de respondent over het vraagstuk denkt. Vaak leidt dit ertoe dat we achter aspecten komen waar in eerste instantie u als opdrachtgever mogelijk niet aan heeft gedacht.

Er zijn diverse methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het budget en de doelstelling van het onderzoek kan WPG Research onder andere de volgende onderzoeksmethoden aanbieden:

Er zijn diverse methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het budget en de doelstelling van het onderzoek kan WPG Research onder andere de volgende onderzoeksmethoden aanbieden: