[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Het belangrijkste kenmerk van kwantitatief marktonderzoek is dat het wordt uitgevoerd wanneer er behoefte is aan cijfermatig onderzoek. Bovendien is er altijd sprake is van een grote steekproef. De resultaten van goed uitgevoerd kwantitatief marktonderzoek zijn daarom representatief, nauwkeurig en betrouwbaar. En vormen een goede basis voor het nemen van beslissingen.

Kwantitatief onderzoek biedt de mogelijkheid objectieve gegevens over meningen en motivaties door te trekken naar de populatie als geheel. Een kwantitatief onderzoek kenmerkt zich door een gestructureerde opzet welke voornamelijk gesloten vragen bevat. Alle respondenten krijgen in een onderzoek in principe dezelfde vragen zodat de resultaten gekwantificeerd kunnen worden. Echter, kan er uiteraard binnen de doelgroep gesegmenteerd worden op basis van achtergrondkenmerken en karakteristieken.

Er zijn diverse methoden om kwantitatief onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het budget en de doelstelling van het onderzoek kan WPG Research onder andere de volgende onderzoeksmethoden aanbieden: