Openbaar vervoer

WPG Research doet onderzoek voor diverse openbaar vervoerders. In de diverse concessiegebieden is WPG Research betrokken geweest bij onderzoeken naar ontwikkelingen in het openbaar vervoer (OV). Vooral in het Oostelijke deel van Nederland. De afgelopen jaren heeft WPG Research zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoeken mogen uitvoeren in de mobiliteitsbranche. Hierbij kan gedacht worden aan punctualiteitsmetingen, bezettingsgraadmetingen, mystery guest onderzoeken, reizigerstellingen, tevredenheids-, houdings- en gedragsonderzoeken. We werken voor ongeveer 50% van alle OV-bedrijven, waaronder voor Arriva, Connexxion, QBuzz, Keolis Nederland, GVB, Hermes, Veolia en NS.

Voorafgaand aan de coronacrisis gebruikte dagelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen reizigers de bus, tram, metro, ferry of trein in Nederland. Ondanks dat er  in 2020 en 2021 sprake is van ingevoerde reisbeperkingen door de overheid blijven reizigers gebruikmaken van het openbaar vervoer. Om de reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn zoekt u als openbaar vervoerder altijd naar verbeteringen van uw dienstregeling en dienstverlening. Zo zijn er voortdurend verbeterplannen in de OV-branche gefocust op thema´s als duurzame mobiliteit, reizigersgedrag, deelsystemen, verkeersmanagement en vraaggestuurd openbaar vervoer.

Wat is de rol van WPG Research in het openbaar vervoer (OV)?

WPG Research is zich bewust van de veranderingen in de OV-Branche en helpt u als openbaar vervoerder graag verder in de zoektocht naar uitvoerbare en haalbare oplossingen. Voor beslissingen gericht op thema’s gerelateerd aan openbaar vervoer (onder andere over duurzame mobiliteit, reizigersgedrag, deelsystemen, verkeersmanagement, vraaggestuurd openbaar vervoer) is het hebben van juiste informatie van belang.

Wanneer benadert u WPG Research?

Voor het verkrijgen van correcte informatie van de juiste contactpersonen kunt u WPG Research inschakelen als uw full-service marktonderzoeksbureau. Onderzoeken waar WPG Research expertise in heeft en die relevant kunnen zijn voor u als openbaar vervoerder zijn:

Kwalitatieve onderzoeken in het openbaar vervoer:

  • Groepsdiscussies: Richt uw onderzoeksvraag zich op een onderwerp waar relatief nog weinig over bekend is. Bijvoorbeeld de opkomst van een nieuwe trend in de duurzame mobiliteit. Dan kan WPG Research met belangrijke stakeholders van u een groepsdiscussie organiseren om nieuwe ideeën of andere diepgaande informatie bespreekbaar te maken.
  • Diepte-interviews: Is de onderzoekssituatie te complex om met verschillende stakeholders tegelijk te bespreken? Bijvoorbeeld informatie dat gevoelig is om te bespreken met bepaalde doelgroepen tegelijk. Wellicht biedt dan een één-op-één interview meer de oplossing dan een focusgroep om de diepgaande informatie apart van elkaar te verzamelen.

Kwantitatieve onderzoeken in het openbaar vervoer:

  • Punctualiteitsmetingen: In het openbaar vervoer is stiptheid en nauwkeurigheid van essentieel belang. Vertraging en uitval van OV-diensten kan leiden tot negatieve beoordelingen en negatieve publiciteit. WPG Research helpt u graag middels een punctualiteitsmeting om weer te geven hoe uw trein, bus, tram, metro of ferry werkelijk presteert ten aanzien van uw verwachting.
  • Bezettingsgraadmetingen: In het openbaar vervoer is het natuurlijk van belang dat uw voertuigen niet overvol zitten of juist ondervertegenwoordigd zijn. Een goed uitvoerbare bezetting maakt uw werknemers, maar ook uw reizigers minder geïrriteerd. WPG Research assisteert u graag met bezettingsgraadmetingen.
  • Mystery guest onderzoeken: Een mystery guest is een onderzoeker die zonder aankondiging meereist met uw voertuig en de rit toetst op bepaalde criteria, zoals punctualiteit, uitstraling, bezetting of netheid. Ten opzichte van een tevredenheidsonderzoek wordt bij een mystery guest onderzoek echt gedrag geobserveerd doormiddel van bijvoorbeeld observatieschema’s. Een voordeel van een mystery guest onderzoek is dat er geen sprake is van zelfrapportage.
  • Reizigerstellingen: Een andere meting die u kan helpen om duurzame beslissingen te nemen in het openbaar vervoer is het uitvoeren van een reizigerstelling. Wanneer u wilt kijken hoeveel mensen per halte of per perron in- en uitstappen is een reizigerstelling interessant. Doormiddel van een sprekende visualisatie van de onderzoeksresultaten kan WPG Research u helpen bij het optimaliseren van de huidige dienstregeling.
  • Tevredenheidsonderzoeken: Bent u als openbaar vervoer benieuwd naar de klanttevredenheid van verschillende reizigers in bepaalde concessiegebieden? WPG Research kan reizigersdoelgroepen ondervragen op voor u belangrijke topics om te achterhalen waar ze tevreden en waar ze minder tevreden over zijn betreffende uw dienstverlening. Dit kunnen wij doen doormiddel van bijvoorbeeld enquêtes of online vragenlijsten.
  • Houdings- & Gedragsonderzoek: WPG Research doet jaarlijks voor openbare vervoerders houdings- & gedragsmetingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan metingen over de houding van reizigers ten opzichte van duurzame oplossingen in het openbaar vervoer, zoals de inzet van elektrische bussen. WPG Research kan u ook steunen bij het in kaart brengen van het reisgedrag. Wanneer u bijvoorbeeld benieuwd bent wat uw reizigers doen bij het in- en/of uitstappen en gedurende de reis, dan kan WPG Research dat voor u doormiddel van observaties in kaart brengen.

Wilt u een onderzoek uitvoeren in de OV-branche of heeft u een marketingvraagstuk dat u graag beantwoord wilt krijgen? Neem dan contact op met ons.

Onze opdrachtgevers in de OV-branche