Retail & Consumenten

WPG Research kan u zowel als online retailer, maar ook als offline winkelier ondersteunen met onderzoek. Naast onderzoek voor detaillisten voert WPG Research ook continu consumentenonderzoeken uit voor andere (tussen)schakels in de distributiekanalen. Voor zowel toeleveranciers van de retail, supermarktketens, als voor merken van fabrikanten voert WPG Research onderzoek uit. Bij onze retailonderzoeken kunt u denken aan het verkrijgen van correcte duurzame inzichten in de retail- & consumentenomgeving (aan de hand van bijvoorbeeld shopper research, marketingonderzoek of sensorisch onderzoek).

De retailmarkt is voortdurend in beweging. Innovaties van zelfscankassa’s tot aan een 100% omnichannel-beleid waren gisteren nog de toekomst, maar zijn vandaag de dag minimale vereisten binnen de detailhandel.

Ook weet de consument meer dan ooit tevoren de ins en outs van uw gehele waardeketen. Door transparantie, social media en alle beschikbare informatie is de consument de afgelopen decennia gegroeid tot een goed geïnformeerde expert met een oog voor duurzame oplossingen.

Bij de retailomgeving is er sprake van dynamiek, gezien de continu veranderende rollen van winkelcentra, winkelgebieden, fysieke- en online winkels. Zo oriënteert de consument steeds vaker in uw fysieke winkel, maar vindt de aankoop daarentegen regelmatig via de digitale webshop plaats. Met behulp van goed ontwikkelde track- & tracesystemen is na de aankoop alles te volgen. Bovendien kunnen berichten van klanten op sociale media en reviewplatformen winkeliers, producten, merken en concepten snel maken of breken.

Om goed in te blijven spelen op de veranderende (veelal duurzame) consumentenbehoeften is het voor retailers van belang om continu onderzoek te blijven doen. Dit zodat u blijft voldoen aan de wensen van uw klanten en die van de samenleving als geheel.

Voor informatie en advies over de detailhandel helpt WPG Research u graag.

WPG Research voert continu onderzoeken uit voor opdrachtgevers in de retailsector. Of het nu gaat over winkelprestaties, duurzame verpakkingen, effectieve inzet van de distributiekanalen of om meer marketingcommunicatie-gerelateerde onderwerpen als het pre testen van product-/conceptintroducties (via bijvoorbeeld sensorisch onderzoek), campagne-effectmetingen en positioneringsstrategieën wij helpen u in de ontdekking naar toekomstige klantgerichte successen. Onderstaand worden enkele onderzoeken beschreven waar WPG Research expertise in heeft en die voor u als fabrikant, toeleverancier of retailer relevant kan zijn:

Shopper Research

WPG Research is ervaren in het uitvoeren van shopper research naar consumentengedrag zowel online (bijvoorbeeld casestudies waarbij wij de usability en het gemak van uw website/webshop meten) als offline in de winkel (bijvoorbeeld waarbij wij mystery guests inzetten die uw winkelformule & -routing, schapindeling of instore communicatie testen aan de hand van voor u belangrijke criteria).

Marketingonderzoek

Gaat u onderzoeksvraag meer richting marketing in het algemeen in plaats van enkel consumentengedrag? Bijvoorbeeld onderzoek naar (super)marktaandeel, merkbekendheid, klanttevredenheid, gebruik van een omnichannelstrategie van uw marketingcommunicatiemiddelen, klantreisoptimalisatie, segmentatie (via persona’s) en de juiste positionering? Ook dan kan WPG Research zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitvoeren. Met als doel om diepgaande (kwalitatief) of cijfermatige (kwantitatief) informatie te achterhalen. Hierbij kunt u denken aan (online) enquêtes, interviews of focusgroepsessies om te komen tot onderzoeksresultaten die leiden tot nieuwe of aangepaste marketingstrategieën.

Sensorisch onderzoek

Sensorisch onderzoek is gefocust op zintuigen, dus middels proeven, ruiken, voelen zien of horen. De Europese Unie (EU) wil single-used plastic (SUP), ook wel wegwerpplastic verminderen. Het kan voor u als fabrikant, toeleverancier of retailer van belang zijn om te achterhalen wat alternatieven zijn van plastic verpakkingen. Om milieuvriendelijker te worden en om meer inzicht te krijgen in wat geschikte alternatieven zijn van verpakkingen volgens uw klanten kan WPG Research een sensorisch onderzoek uitvoeren. Hierbij testen wij bijvoorbeeld doormiddel van uw zintuigen producten in nieuwe verpakkingen op smaak, geur, esthetiek, geluid of gevoel. Hetzelfde soort onderzoek kan voor u ook uitgevoerd worden voor voedseltransities, in plaats van enkel verpakkingen, met als doel om te komen tot een duurzamer en gezonder voedselsysteem.

Wilt u ook een onderzoek laten uitvoeren in de retailbranche? Neem dan contact op met ons.

Onze opdrachtgevers in de retailsector