Onze onderzoeken

Als vanzelfsprekend zullen wij, in samenspraak met u, kiezen voor een type onderzoek of combinatie van typen onderzoeken die het beste aansluiten bij uw informatiebehoefte en vraagstuk. WPG Research voert jaarlijks verschillende haalbaarheidsstudies uit om te kijken of investeringen daadwerkelijk rendabel of duurzaam zijn. We helpen u ook graag bij intern onderzoek, zoals bijvoorbeeld intern communicatie- of medewerkerstevredenheidsonderzoek. Eveneens voeren wij aldoor extern onderzoek uit zoals klanttevredenheidsonderzoeken, positioneringsonderzoeken, extern communicatieonderzoek en sensorisch onderzoek. Benieuwd naar één van onze type onderzoeken? Klik op de desbetreffende afbeelding

Marktonderzoek WPG Research

Haalbaarheidsanalyse

Wij begeleiden opdrachtgevers met grootse, duurzame en inspirerende plannen. Grote plannen gaan gepaard met kosten en opbrengsten. WPG Research onderzoekt graag de haalbaarheid van uw plannen, denk aan duurzame projecten, maar denk ook aan het aantrekken van (nieuwe) markten of hoe u een nieuwe productmarktcombinatie kunt introduceren. Ook op organisatieniveau ondersteunen wij u met een haalbaarheidsstudie bij het oprichten of overnemen van een organisatie.

Communicatieonderzoek

Op het gebied van interne- en externe communicatievraagstukken kan WPG Research u helpen. Jaarlijks voeren wij op strategisch niveau communicatieonderzoek uit, denk bijvoorbeeld aan imago-onderzoek. Op tactisch- en operationeel niveau kunnen wij u ook helpen middels campagne-effectmetingen of andere metingen aansluitend bij het verbeteren van uw klantreizen. Ziet u dat er intern ruis plaatsvindt tussen afdelingen. Ook op het gebied van intern communicatieonderzoek is WPG Research uw partner.

Klanttevredenheidsonderzoek

Naast het krijgen van nieuwe klanten is het van belang om aandacht te schenken aan uw huidige bestaande klanten. Bestaande klanten zorgen voor uw huidige bestaansrecht en wilt u natuurlijk tevreden houden. Middels een klanttevredenheidsonderzoek kunnen we in kaart brengen waar klanten nu tevreden, maar ook waar klanten nu ontevreden over zijn. Klanttevredenheid vormt fundament voor klantloyaliteit. Loyale klanten die na een aankoop terugkomen bij u zorgen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering en dat is wat u als organisatie wilt.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Naast klanten zijn medewerkers net zulke belangrijke vertegenwoordigers van uw onderneming. Een groot deel van het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw medewerkers. Zodra uw werknemers zich veilig en betrokken voelen bij de ontwikkelingen in uw organisatie, dan zal dat effect hebben op de motivatie en inzet. Medewerkertevredenheidsonderzoek is dus van belang om prestaties te verbeteren.

Positioneringsonderzoek

Positioneringsonderzoek is eigenlijk een onderdeel van communicatieonderzoek. Gezien het feit dat wij als WPG Research erg vaak meekijken naar de positie van een onderneming in de markt hebben wij deze vorm van onderzoek apart van communicatieonderzoek benoemt. Wij gaan graag samen met u op zoek naar uw Unique Selling Points (USP’s). Aan de hand van uw identiteit, de concurrentie en de relevantie van uw bedrijf/merk voor de doelgroep helpen wij u bij het kiezen van een juiste marktpositie.

Sensorisch onderzoek

Sensorisch onderzoek is gericht op zintuigen. Tegenwoordig zijn er veel verduurzamingen qua verpakkingen en qua voedsel. Dit wordt ook wel de voedseltransitie genoemd. Om te kijken hoe nieuwe duurzame verpakkingen en voedsel gepresenteerd moet worden doen wij graag zintuiglijk onderzoek. Bijvoorbeeld in de vorm van smaaktesten, maar ook zeker testen gericht op zien, voelen, ruiken en horen.