Zakelijke dienstverlening

WPG Research voert al jarenlang doorlopend onderzoek uit voor de zakelijke dienstverlening. Voor financiële dienstverleningen bijvoorbeeld banken (zoals Rabobank of BNP Paribas), verzekeraars (onder andere Reaal), consultancybedrijven (zoals Capgemini), reclamebureaus (bijvoorbeeld Crowdmedia,  Frappant en Logisz), maar ook voor IT-dienstverlenende bedrijven (zoals IBM, Microsoft en ICT Automatisering) realiseert WPG Research marktonderzoeken. De uitvoering en analyses van onze marktonderzoeken voor u verschillen van kwalitatieve onderzoeken (interviews en focusgroepen voor bijvoorbeeld het creëren van draagvlak voor overnames en fusies) tot aan kwantitatieve onderzoeken (denk aan communicatie-, tevredenheids- en trendonderzoeken).

De zakelijke dienstverlening is een omvangrijke branche met trends en ontwikkelingen die alle verschillende soorten zakelijke dienstverlenende organisaties raakt.

  • Ten eerste merkt u als zakelijke dienstverlener dat de vraag om eenvoud en transparantie van de klant steeds groter wordt. Klanten willen inzicht in de gekozen financiële en maatschappelijke beslissingen van uw organisatie alvorens klanten tot actie overgaan.
  • Ten tweede worden veel dienstverleningen gedigitaliseerd en zijn cybersecurity en digitale veiligheid voor u en uw klant van vitaal belang. Daar komt nog eens bij dat u de persoonsgegevens van uw klanten moet waarborgen en dit gepaard gaat met veel uitdagingen.
  • Ten derde is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij u aandacht heeft voor mens, milieu en maatschappij een manier van bedrijfsvoering die door vele stakeholders wordt gestimuleerd. Tevens streven vele stakeholders naar een circulaire economie, waarbij u kiest voor een cradle-to-cradle principe.

Dit zijn slechts drie van de talloze belangrijke trends en ontwikkelingen waar u als zakelijke dienstverlener tegen aanloopt in uw bedrijfsvoering. Om uw huidige bedrijfsvoering te evalueren, en om in te schatten of u zowel klantgericht, financieel haalbaar als maatschappelijk verantwoord onderneemt, is continu business-to-business onderzoek en onderzoek onder uw klanten cruciaal om te groeien als dienstenleverancier.

WPG Research onderzoekt voor zakelijke dienstverleners uw (core) business

WPG Research helpt u als zakelijke dienstverlener om succesfactoren te bepalen middels onderzoek. Het doel dat WPG Research voor u heeft is u inzicht geven in het nemen van financiële-, maatschappelijke verantwoorde- en klantgerichte beslissingen aan de hand van gegronde argumentatie en daaruit voortlopend advies. Hiermee trachten wij u te helpen om te komen tot concurrentievoordelen en een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Wanneer benadert u WPG Research?

Gegronde argumentatie wilt u kunnen doen aan de hand van accurate en valide informatie in plaats van enkel een subjectieve mening. In uw verkenning en ontdekking naar accurate en valide informatie in de zakelijke dienstverlening is WPG Research uw businesspartner. Voor zakelijke dienstverleners zoals financiële adviseurs, verzekeraars, reclamebureaus, consultancybedrijven en IT-dienstverleners doet WPG Research reeds de volgende typen marktonderzoeken:

Kwalitatieve onderzoeken voor de zakelijke dienstverlening

  • Focusgroepen

Wanneer particulieren of zakelijke klanten verzekeringen afsluiten dan gaat dit regelmatig via intermediairs. Deze intermediairs tussen de consument en de verzekeringsmaatschappij kunnen namens de verzekeraar bepaalde premies en voorwaarden aanbieden. Gezien het feit dat bij dit soort samenwerkingsverbanden sprake is van meerdere tussenpersonen kan het interessant zijn om van elke schakel een persoon aanwezig te hebben in een focusgroep. Met een discussieleider van WPG Research kan dan vervolgens de groepsdiscussie zich afspelen om diepgaande informatie te verzamelen. Met behulp van alle schakels in het samenwerkingsverband kan het verzekeringsproces worden gevisualiseerd, wat kan leiden tot nieuwe duurzame inzichten.

  • Interviews

Een andere vorm van kwalitatief onderzoek dat WPG Research regelmatig uitvoert voor zakelijke dienstverleners zijn interviews (diepte of semigestructureerd). In bijvoorbeeld een fusie- of overnametraject kunnen de koper en verkoper uiteenlopende beelden hebben over de vraagprijs van de onderneming. Om verwachtingen te managen en niet de verkoper of koper direct te laten afschrikken kan het van belang zijn om in een overnametraject voorafgaand aan een groepsdiscussie één-op-één interviews te houden. Dit kan leiden tot een vervolg in de vorm van een groepsdiscussie, waarbij niet de koper of verkoper wordt overweldigd door een bepaald specifiek standpunt.

Kwantitatieve onderzoeken voor de zakelijke dienstverlening

  • Communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek binnen de zakelijke dienstverlening is zeer veelomvattend. WPG Research gebruikt dit type onderzoek voor de zakelijke dienstverlening vooral om u inzicht te geven in de positionering. Daarnaast helpen wij zakelijke dienstverleners bij de ontwikkeling van effectieve communicatiestrategieën.

Op het gebied van positioneringsonderzoek gaan wij met u opzoek naar Unique Selling Points (USP’s). Voor zakelijke dienstverleners kan een goed gekozen positionering die aansluit bij de identiteit en het imago van uw organisatie het verschil maken, omdat klanten dan weten wie u als transparante zakelijke dienstverlener bent. Via kwantitatief onderzoek en analyse onder uw stakeholders brengt WPG Research graag in kaart wat uw marktpositie is en hoe u kunt komen tot de gewenste positionering aansluitend op de wensen en behoeften van uw stakeholders.

Ook helpt WPG Research u graag op een meer operationeel niveau. Is bijvoorbeeld de huidige communicatiestrategie naar (zakelijke) klanten effectief? Wij brengen graag via een campagne-effectmeting in kaart of de communicatieboodschap die u wilt overbrengen op de juiste manier wordt gedecodeerd door uw communicatiedoelgroep.

  • Tevredenheidsonderzoeken

Bent u bijvoorbeeld als IT-dienstverlener benieuwd naar de klanttevredenheid ten aanzien van uw IT-oplossingen? WPG Research ondervraagt uw belangrijkste stakeholders, zowel intern als extern, op de voor u belangrijke topics om te achterhalen waar ze tevreden en waar ze minder tevreden over zijn betreffende uw zakelijke dienstverlening. Dit doen wij bijvoorbeeld middels enquêtes of online vragenlijsten.

  • Trendonderzoek

De zakelijke dienstverlening zit vol met talloze trends en ontwikkelingen. Dit kan voor u als zakelijke dienstverlener vragen oproepen. Bijvoorbeeld welke ontwikkeling moeten wij links laten liggen en met welke trend moeten wij direct aan de slag om toekomstbestendig te blijven. WPG Research doet jaarlijks veel trendonderzoeken voor zakelijke dienstverleners om te achterhalen hoe u als zakelijke dienstverlener toekomstbestendig en duurzaam blijft.

Wilt u een onderzoek uitvoeren in de zakelijke dienstverleningsbranche of heeft u een vraagstuk als zakelijke dienstverlener dat u graag beantwoord wilt krijgen? Neem dan contact op met ons.

Onze opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening