Gedragsregels

WPG Research is een officieel ISO gecertificeerd bureau voor marktonderzoek. Derhalve, houdt WPG Research zich gedurende het onderzoeksproces aan de normen van de NEN-ISO 2012:20252.  Tevens houdt WPG Research zich aan de gedragsregels zoals die voor de praktijk van het markt- en sociologisch onderzoek zijn vastgelegd in de ESOMAR-ICC Code ten tijde van de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast onderschrijft WPG Research de door de MOA (Center for Information Based Decision Making & Marketing Research) opgestelde gedragscode voor marktonderzoek, persoonsgegevens en privacybescherming. Bij levering van marktonderzoek houdt WPG Research zich aan de leveringsvoorwaarden zoals de MOA die heeft opgesteld. Op verzoek kunnen deze voorwaarden worden toegezonden.

wij zijn lid van moa