Marketingadvies

WPG Research biedt research-based marketing consultancy aan haar opdrachtgevers. Immers, een succesvol beleid op het gebied van het duurzamer maken van hun producten, diensten, klantrelaties en personeelsbeleid vereist een uitgekiende marketingstrategie. Om deze strategie te bepalen is informatie van stakeholders nodig. WPG Research kan u ondersteunen en adviseren bij het neerzetten van een succesvolle strategie.

WPG Research hanteert het credo “een marketingstrategie zonder implementatie is geen strategie, maar het halve werk”. Met dit uitgangspunt werkt WPG Research aan de implementatie van de te ontwikkelen marketingstrategie n/ of -activiteiten. WPG Research ondersteunt u graag met deze strategische vormgeving. Ook bij de implementatie van vooraf verzamelde informatie (middels) marktonderzoek. Ongeacht of u het marktonderzoek bij ons heeft laten uitvoeren, staan wij klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het nemen van strategische stappen en goed gefundeerde (beleids)beslissingen. WPG Research draagt derhalve graag bij aan de concrete uitvoering van de strategie.

Marketingadvisering waarmee WPG Research u kan helpen

De juiste inzichten voor uw organisatie voor een marketingadvies door WPG Research. U wilt de reputatie van uw onderneming of instelling verbeteren, de positionering van producten of diensten in uw markt versterken, het onderscheidend vermogen t.o.v. concurrenten vergriten, de kwaliteit van uw dienstverlening of artikelen verbeteren of middels een groeistrategie de gewenste groei op de juiste manier te realiseren. Afhankelijk van de doelstelling van uw marketingstrategie kan WPG Research u ondersteunen bij de opzet en implementatie ervan.

De filosofie van WPG Research is dat marktonderzoek geen doel kan zijn. Het is een middel voor beleidsvorming. Vanuit deze filosofie achten wij het van belang dat belangrijke besluitvorming gebaseerd wordt op betrouwbare en solide informatie. Uit marktonderzoek en/ of data-analyses. Op basis van dergelijke informatie is het mogelijk om kansen en bedreigingen vast te stellen en te definiëren, activiteiten te evalueren en het klantproces uiteindelijk beter te begrijpen voor een succesvolle strategie te vormen en deze op de ‘juiste’ wijze te implementeren. Derhalve verzamelt, interpreteert en implementeert WPG Research duurzame inzichten en data om u te ondersteunen en adviseren bij uw marktonderzoeksproject en uw strategisch beleid. Het betreft een proces waarbij elk deel een solide en betrouwbare basis vormt voor het daarop volgende procesonderdeel: de één kan niet zonder de ander.

Onze aanpak

WPG Research zijn doelgerichte en data-gedreven aanpak helpt de aanwezige kansen te vertalen naar een winnende marketing en merk strategie. Hierbij faciliteert WPG Research het proces vanaf het begin tot aan de concrete implementatie. Onze aanpak bewijst dat succesvolle marketing niet gecompliceerd hoeft te zijn. De combinatie van de juiste inzichten en ervaring, vermengd met goede ideeën, is genoeg.

Wilt u graag een marketingadvies op basis van marktonderzoek of data-analyses? Neem contact met ons op om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.