Onze diensten

WPG Research is hét full-service marktonderzoeksbureau voor organisaties die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda hebben staan. Middels onafhankelijk marktonderzoek, data-analyse en strategisch marketingadvies ondersteunen wij overheden, bedrijven en instellingen in het duurzamer maken van hun producten, diensten, klantrelaties en personeelsbeleid. Wij combineren brede sectorkennis met onze expertise van het vak marktonderzoek. Dit om uw marketingstrategie met de juiste inzichten en data te ondersteunen. Wij adviseren u daarnaast bij de implementatie van deze marketingstrategie in en voor uw organisatie.  

Bij WPG Research staat marktonderzoek van hoogwaardige kwaliteit centraal en werken we conform de ISO-20252 certificering. Wij bekijken iedere aanvraag specifiek en zorgen voor een passend onderzoeksvoorstel. Wij verzamelen informatie en brengen deze gegevens in kaart, door middel van kwalitatief hoogstaand marktonderzoek en data-analyses. Met deze informatie ondersteunen wij u graag bij de ontwikkeling van uw (marketing)strategie op het gebied van uw duurzaamheidsdoelstellingen: zowel op het gebied van product, dienst, klant als medewerker. Daarnaast kan WPG Research u adviseren bij de implementatie van deze ontwikkelde strategie. Immers, strategie kan niet zonder implementatie ervan. Deze vertaling naar de opdrachtgever achten wij dan ook van groot belang.

De diensten van WPG Research bestaan dan ook uit de volgende elementen:

Markonderzoek

Data-analyse

Marketingadvies

Een marktonderzoeksbureau met een oog voor duurzaamheid

De onderzoekers van WPG Research hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Daar waar mogelijk wordt het onderzoek voor u op een manier gedaan die zorgt voor zo min mogelijk uitstoot. Onze onderzoekers zullen, als het kan, altijd de fiets of trein kiezen boven het gebruik van een auto om op de locatie van het veldwerk te komen. Daarnaast probeert WPG Research zo duurzaam mogelijk data te verzamelen voor u. Onze voorkeur heeft het werken met een veldwerkapp op een tablet in plaats van het printen van af te nemen vragenlijsten op papier.

In het onderzoeksproces zal WPG Research bovendien ook op een ethische manier omgaan met de voor u verzamelde data. WPG Research werkt het gehele onderzoeksproces conform de normen van de NEN-ISO 2012:20252. WPG Research houdt zich aan de gedragsregels zoals die voor de praktijk van het markt- en sociologisch onderzoek zijn vastgelegd in de ESOMAR-ICC-Code ten tijde van de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast onderschrijft WPG Research de door de MOA (Center for Information Based Decision Making & Marketing Research) opgestelde gedragscode voor marktonderzoek, persoonsgegevens en privacybescherming.

Interesse gekregen in het uitvoeren van een onderzoek? Schroom niet om contact met ons op te nemen.