Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek wordt vaak uitgevoerd wanneer men van plan is veel tijd en geld te investeren in bijvoorbeeld projecten, (nieuwe) markten, diensten en producten, het oprichten van een nieuwe onderneming of uitbreiding van de onderneming.

Wanneer een haalbaarheidsonderzoek?

WPG Research raadt een haalbaarheidsonderzoek aan wanneer u wilt weten welke investeringen benodigd dan wel aantrekkelijk zijn om het doel te bepalen welke u voor ogen heeft. Tevens verschaft een dergelijk onderzoek inzichten aangaande of uw investering rendabel is. WPG Research staat hierbij garant voor onafhankelijk onderzoek welke een duidelijk beeld kan schetsen van de risico’s en rentabiliteit van uw plannen. Dit, ten einde u verder te kunnen helpen met het ontwikkelen van goed gefundeerde beslissingen.