Kwalitatief marktonderzoek

Wanneer een open, verkennende en inventariserende insteek noodzakelijk is biedt kwalitatief onderzoek de beste mogelijkheden. Kwalitatief onderzoek maakt het mogelijk om door te vragen naar meningen, achterliggende redenen en motieven. Hierbij is het vaak van belang door te dringen tot de belevingswereld van de doelgroep en de mogelijkheid te creëren om de (verschillende) opvattingen aan elkaar te spiegelen.

WPG Research voert jaarlijks talloze kwalitatieve onderzoeken uit en kan u van probleemstelling tot aan implementatie ondersteunen. Wanneer u voor WPG Research kiest als ondersteuner bij uw kwalitatief marktonderzoeksproces dan doorloopt u enkele fasen. Naar eigen keuze kunt u er ook voor kiezen dat WPG Research u niet voor alle, maar bijvoorbeeld slechts voor twee of één fase(n) ondersteund. Over het algemeen zijn de fasen die WPG Research met u doorloopt als volgt:

  • Fase 1: Voorbereiding van kwalitatief onderzoek: Wanneer u een onderzoek denkt te kunnen uitvoeren, dan komt u bij WPG Research terecht. In overleg met de opdrachtgever kan WPG Research u ondersteunen in het opzetten van uw onderzoeksvoorstel. Wanneer u tevreden bent met het onderzoeksvoorstel kunnen we gezamenlijk kijken naar het uit te voeren veldwerk. Denk hierbij aan het formuleren van een checklist, locatie en andere benodigdheden voor het realiseren van het kwalitatieve onderzoek.
  • Fase 2: Veldwerkuitvoering: Zodra WPG Research definitief een overeenkomst met u heeft getekend dan kan het veldwerk uitgevoerd worden. Uitvoering van ons veldwerk kan zowel bij u op locatie, op andere locaties (Met toestemmingsovereenkomst), als bij WPG Research zelf. Onze veldwerkers beschikken over ervaring in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en zullen het proces gedurende de uitvoering voor uw onderzoek bewaken. Zo kunnen wij u bijstaan in de uitvoering van diepte-interviews, maar kunnen wij ook aan de slag gaan als discussieleiders in focusgroepen.
  • Fase 3: Kwalitatieve onderzoeksrapportage: WPG Research voert ook jaarlijks vele kwalitatieve onderzoeksrapportages uit. Wellicht heeft u ondersteuning nodig in het interpreteren van de vele informatie die u heeft ontvangen gedurende de uitvoering van het kwalitatieve onderzoek. In overleg met WPG Research kunt u er voor kiezen dat WPG Research de informatie omzet in visualisaties. Wij zorgen ervoor dat de visualisaties van de informatie voor uw stakeholders tot de verbeelding spreken.

Soorten kwalitatieve onderzoeksmethoden

Er zijn diverse methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het budget en de doelstelling van het onderzoek kan WPG Research onder andere de volgende onderzoeksmethoden aanbieden: