Groepsdiscussies

In een groepsdiscussie worden meerdere personen (vaak 6 à 8 personen) gelijktijdig door een ervaren gespreksleider betrokken in een discussie over vooraf bepaalde onderwerp(en).

Vaak vormen de deelnemers aan een groepsdiscussie een afspiegeling van de doelgroep zoals deze gesteld is door de klant. Doordat de deelnemers de mogelijkheid krijgen om te reageren op de gespreksleider en op andere deelnemers, ontstaat een levendige discussie waarin men geconfronteerd wordt men andere meningen en ideeën dan enkel de eigen. Groepsdiscussies kunnen zowel in-persoon alsook online plaatsvinden.

Voordelen groepsdiscussies:
  • De mogelijkheid om in relatief weinig tijd een breed scala aan visies op een onderwerp ontwikkelen;
  • Deelnemers reflecteren op de eigen- en andere visies;
  • De mogelijkheid om een groep deelnemers tot een consensus te laten komen;
  • De kans om onder veel inmenging een veelzijdige en dynamische discussie te bereiken;
  • Klanten de mogelijkheid te bieden hun doelgroep live te zien discussiëren.

Groepsdiscussies leveren een nauwkeurig beeld op van opvattingen en meningen die aanwezig zijn over het behandelde onderwerp. Argumenten van deelnemers en redenen hiertoe kunnen worden blootgelegd. De dynamiek van meningen en gedrag komen bij uitstek naar voren in een goed georganiseerde groepsdiscussie.

Duur en onderzoeksruimte

Over het algemeen duurt een groepsdiscussie tussen de 60 en 90 minuten. Uiteraard is dit afhankelijk van de onderzoeksvraag en soort onderzoek.

Ten aanzien van gebruikte onderzoeksruimten kan het volgende gesteld worden:
  • WPG Research biedt de mogelijkheid aan om de groepsdiscussies te houden in een eigen onderzoeksruimte waar ook een meekijkruimte beschikbaar is voor de opdrachtgever. Uiteraard kan WPG Research ook onderzoeklocaties elders in het land regelen.