Single interviews

Single interviews omvatten één op één gesprekken tussen interviewer en geïnterviewde. WPG Research adviseert het houden van single interviews om verdiepende inzichten te verkrijgen ten aanzien van individuele motieven en beweegredenen.

Voordelen single interviews:
  • Het verkrijgen van verdiepende inzichten ten aanzien van het ‘hoe’ en ‘waarom’ in individuele gevallen;
  • Het kunnen achterhalen van dieperliggende meningen, motivaties en beweegredenen van een individu;
  • Geen externe invloed factoren: de mening van de respondent ook echt de mening van de respondent zelf.
Inzet mogelijkheden

Single interviews kunnen bij diverse onderwerpen of onderzoeksvragen worden ingezet als een ideale methode.
Deze methode kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de beoordeling en/of ontwikkeling van:

  • Producten en productontwerpen;
  • Diensten;
  • Applicaties, website, web content;
  • Diverse communicatiemiddelen (magazines, brieven, folders, posters etc.).
Duur en onderzoeksruimte

Over het algemeen duurt een single interview tussen de 30 en 90 minuten. Uiteraard is dit afhankelijk van de onderzoeksvraag en soort onderzoek.
Ten aanzien van gebruikte onderzoeksruimten kan het volgende gesteld worden:

  • WPG Research biedt de mogelijkheid aan om de interviews te houden in een eigen onderzoeksruimte waar ook een meekijkruimte beschikbaar is voor de opdrachtgever. Uiteraard kan WPG Research ook onderzoeklocaties elders in het land regelen;
  • Onze onderzoekers verrichten tevens in-home interviews waarbij de ondervraagde in een vertrouwde omgeving de interviewers te woord kan staan. Dit kan thuis, maar ook tijdens de dagelijkse bezigheden van de ondervraagden zoals tijdens doen van het boodschappen;
  • Ook reizen onze onderzoekers door het land om WerkPlekGesprekken (WPG) te voeren met medewerkers. Dit is voornamelijk van toepassing in de business- to- business wereld waar tijd schaars is en geld kost.