Kwantitatief marktonderzoek

Kwantitatief marktonderzoek kan voor u relevant zijn wanneer u behoefte heeft aan cijfermatig marktonderzoek dat statistisch wordt ondersteund. Oftewel u wilt als opdrachtgever een uitspraak kunnen doen over een populatie aan de hand van een steekproef. WPG Research voert jaarlijks online, telefonisch, maar ook face-to-face kwantitatief onderzoek uit om te komen tot valide en betrouwbare informatie. De resultaten van goed uitgevoerd kwantitatief marktonderzoek zijn naast betrouwbaar en valide, ook representatief en kunnen leiden tot (on)verwachte resultaten. Kwantitatief marktonderzoek vormt een goede basis voor het nemen van beslissingen, omdat u verschillende meningen die u heeft na uitvoering accuraat en nauwkeurig kunt beargumenteren.

Kwantitatief onderzoek biedt de mogelijkheid om meningen, drijfveren en motivaties door te trekken naar de populatie als geheel. Het kan dus mogelijkerwijs een goede vervolgstap zijn na kwalitatief marktonderzoek. Een kwantitatief onderzoek heeft een gestructureerde opzet welke voornamelijk gesloten vragen bevat. Alle respondenten krijgen in een onderzoek dezelfde vragen zodat de resultaten gekwantificeerd kunnen worden. Echter, kan er uiteraard binnen de doelgroep gesegmenteerd worden op basis van achtergrondkenmerken en karakteristieken.

Kwantitatieve marktonderzoeksvormen waarmee WPG Research u kan helpen

Bij kwantitatief marktonderzoek wordt vaak gedacht aan enkel enquêtes. Marktonderzoek via (online) enquêtes is inderdaad de meest voorkomende vorm van kwantitatief marktonderzoek en daar helpen wij u graag mee. Eveneens kan kwantitatieve data ook op andere creatieve manieren verzameld worden. Denk bijvoorbeeld aan combinaties van onderzoeksvormen (ook wel triangulatie genoemd). Bijvoorbeeld een experiment, waarbij één groep wel een bepaalde stimuli krijgt te zien en de controlegroep niet, vervolgens koppelen we het experiment aan een korte vragenlijst en kunnen we verschillen tussen de groepen in kaart brengen. Naast experimenten kunt u ook kwantitatieve gegevens verzamelen via observaties, of juist meer sensorische onderzoeken. Benieuwd welke kwantitatieve onderzoeksmethode het beste werkt voor uw vraagstuk? De onderzoekers van WPG Research denken graag met u mee om tot een juiste maatwerkmethode voor u te komen.

Kwantitatief onderzoeksproces

  • Fase 1: Voorbereiding van het kwantitatieve marktonderzoek: Wanneer u denkt dat uw onderzoeksvraag beantwoordt kan worden met kwantitatief marktonderzoek komt u uit bij WPG Research. Gezamenlijk kunnen wij vervolgens komen tot een onderzoeksvoorstel. Bent u tevreden met het voorstel? Dan kunnen we het uit te voeren veldwerk gaan voorbereiden. Denk hierbij aan het formuleren van een vragenlijst, locatie voor dataverzameling en andere benodigdheden die u nodig heeft om het onderzoek uit te voeren.
  • Fase 2: Veldwerkuitvoering/Dataverzameling: Zodra WPG Research definitief een overeenkomst met u heeft getekend dan kan het veldwerk uitgevoerd worden. Samen gaan we kijken op welke wijze wij de kwantitatieve data het beste kunnen verzamelen (keuze uit face-to-face, online of telefonisch). Om te komen tot een goed aantal respondenten helpen onze veldwerkers graag mee in de uitvoering.
  • Fase 3: Statistische analyse van cijfermatig onderzoek: WPG Research kan ook voor u de onderzoeksresultaten rapporteren. Wellicht heeft u ondersteuning nodig bij de verschillende uit te voeren statistische analyses. In overleg met WPG Research kunt u er voor kiezen dat WPG Research de data voor u op een correcte wijze analyseert. Wij zorgen ervoor dat de resultaten van de data-analyse voor uw stakeholders tot de verbeelding spreken. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de uitspraken die wij doen ook onderzoekstechnisch kloppen en aansluiten bij de data.

Er zijn diverse methoden om kwantitatief onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het budget en de doelstelling van het onderzoek kan WPG Research onder andere de volgende onderzoeksmethoden aanbieden:

Opdrachtgevers voor wie WPG Research recent kwantitatief onderzoek heeft uitgevoerd