Online enquêtes

Het gebruik van online geprogrammeerde enquêtes is een veel toegepaste methode van kwantitatief onderzoek. Deze enquêtes worden geprogrammeerd in een online enquête programma.

Mensen kunnen een uitnodiging krijgen via email om te participeren aan het onderzoek.

Voordelen online enquêtes:
  • Respondenten kunnen participeren aan het onderzoek op een moment waarop het hen goed uitkomt
  • Er is een snelle verwerking van de onderzoeksresultaten mogelijk