Schriftelijke enquêtes

Schriftelijk onderzoek wordt regelmatig ingezet wanneer er bijvoorbeeld alleen adressen beschikbaar zijn van de respondenten behorende bij de doelgroep, wanneer de doelgroep vaak geen toegang heeft tot het internet of wanneer de doelgroep geen voldoende kennis heeft om gebruik te kunnen maken van het internet.

Voordelen schriftelijke enquêtes:
  • Een bredere leeftijdscategorie kan bereikt worden middels schriftelijk onderzoek
  • De respondent kan de enquête in eigen tijd invullen
  • Respondenten welke niet genoeg taalvaardig zijn, kunnen makkelijker met behulp van derden de enquête invullen. Dit is iets wat bij andere vormen van onderzoek moeilijker is.