Telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek is een onderzoeksmethode welke bij diverse soorten onderzoek toegepast kan worden. Vaak wordt telefonisch veldwerk ingezet bij kwantitatieve onderzoeken, echter is het tevens een zeer bruikbaar middel voor semi-kwalitatieve onderzoeken vanwege het feit dat er kan worden doorgevraagd naar de antwoorden welke respondenten geven.

Voordelen telefonisch onderzoek:
  • Hoge betrouwbaarheid: onze onderzoekers vullen zelf de gegeven antwoorden in ten tijde van het verrichten van telefonisch onderzoek;
  • Hoger responspercentage: de nalatigheid onder de respondenten is lager wanneer men actief wordt betrokken bij het onderzoek middels een telefonische benadering;
  • De gesprekken kunnen worden opgenomen (mits toestemming respondent) en zodoende teruggeluisterd kunnen worden door de opdrachtgever voor meer informatie.