Observatie & registratie

WPG Research biedt u de mogelijkheid aan om observaties uit te voeren. Doormiddel van observatie is het mogelijk om gedrag te onderzoeken in zowel natuurlijke/realistische omgevingen als in gesimuleerde omgevingen. In tegenstelling tot het uitvoeren van andere onderzoeksvormen biedt observeren het voordeel dat echt gedrag wordt waargenomen. Daar waar bij andere onderzoeksvormen sprake kan zijn van zelfrapportage is dit bij observatie niet het geval.

Observatie kan worden toegepast wanneer u niet op zoek bent naar diepgaande motieven en drijfveren van uw onderzoeksdoelgroep. U bent op zoek naar data dat via registratie verzameld kan worden, denk hierbij aan tellingen over hoe lang personen ergens stilstaan of hoe lang een persoon een bepaalde (online) boodschap bekijken. Deze onderzoeksvorm is zeer geschikt wanneer u van mening bent dat de onderzoeksdoelgroep in de situatie van zelfrapportage situaties anders beschrijft dan de werkelijkheid. WPG Research voert continu observatieonderzoek uit. Denk hierbij aan mystery guest metingen, punctualiteitsmetingen of andere tellingen (bijvoorbeeld gericht op bezettingsgraad).

Onderzoeksproces voor observatie en registratie

  • Fase 1: Voorbereiding van observatieonderzoek: Wanneer u denkt dat u een onderzoeksvraag heeft, waarbij observaties de mogelijke antwoorden gaan geven, dan kunt u WPG Research benaderen. In overleg met u kunnen wij u helpen om te komen tot een onderzoeksvoorstel. Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel zullen wij u ondersteunen in het opzetten van het veldwerk. Denk hierbij aan het uitvoeren van een mystery guest onderzoek, locatie voor dataverzameling en andere benodigdheden die u nodig heeft om het onderzoek uit te voeren.
  • Fase 2: Veldwerkuitvoering: Zodra WPG Research definitief een overeenkomst met u heeft getekend dan kan het veldwerk uitgevoerd worden. Uitvoering van het veldwerk kan zowel bij u op locatie, op andere locaties (Met toestemmingsovereenkomst), als bij WPG Research op kantoor. Onze veldwerkers beschikken over ervaring in het uitvoeren van observaties en registratie en zullen het proces gedurende de uitvoering van uw onderzoek bewaken.
  • Fase 3: Rapportage: WPG Research kan ook voor u de onderzoeksresultaten rapporteren. Wellicht heeft u ondersteuning nodig bij de verschillende uit te voeren analyses ten aanzien van de gedane observaties. In overleg met WPG Research kunt u er voor kiezen dat WPG Research de data voor u op een correcte wijze analyseert. Wij zorgen ervoor dat de resultaten van de data-analyse voor uw stakeholders tot de verbeelding spreken.

Soorten observaties die WPG Research recentelijk heeft uitgevoerd.

Er zijn diverse methoden van observeren waarmee wij u kunnen ondersteunen. Afhankelijk van het budget en de doelstelling van het onderzoek kan WPG Research onder andere de volgende onderzoeksmethoden aanbieden:

  • Mystery Guest Onderzoek: Nadat WPG Research een akkoord heeft ontvangen kan het een mystery guest onderzoek uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan onderzoek in winkels waarbij de onderzoeker participerend of niet-participerend kijkt naar het gedrag van klanten in een natuurlijke setting. Hierbij noteert de onderzoeker bepaalde uitkomsten van gedrag, zodat achterhaald kan worden waar verbeterpunten zijn in de winkel.
  • Usability Onderzoek: Een andere vorm die WPG Research aan kan bieden is een usability onderzoek. Wellicht wilt u kijken of uw website juist functioneert en de bezoeker geen problemen heeft tijdens zijn zoektocht op uw website. Doormiddel van casestudies kunnen de onderzoekers van WPG Research kijken of opdrachten worden uitgevoerd zoals u voor ogen heeft. Door het gebruik van een online usability onderzoek wordt de gebruiksvriendelijkheid, navigatie, gemak en bruikbaarheid van bepaalde onderdelen van uw website onderzocht.
  • Registratie aan de hand van observatieschema: Het kan ook zo zijn dat u tellingen wilt doen, bijvoorbeeld hoeveel mensen op een bepaald tijdstip, op een bepaalde locatie zijn. WPG Research kan u ondersteunen bij het opzetten, de uitvoering en rapportage van dit soort tellingen en heeft ervaring in het registreren van waarnemingen in observatieschema’s, denk hierbij aan punctualiteitsmetingen gericht op stiptheid of reizigerstellingen in het openbaar vervoer of koopstromenonderzoek voor binnensteden.

Heeft u zelf een andere onderzoeksvorm gericht op observaties en registratie dan de benoemde onderzoeksvormen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. In overleg is een maatwerkoplossing mogelijk met WPG Research.

Opdrachtgevers voor wie WPG Research jaarlijks observatieonderzoek uitvoert