Kwalitatief veldwerk

WPG Research werft en selecteert de gewenste personen voor uw kwalitatief onderzoeksproject. Wij bieden verschillende methoden om kwalitatief onderzoek te ondersteunen in Nederland. Wij werven en selecteren B2C of B2B doelgroepen voor alle kwalitatieve onderzoeksmethodieken. Hierbij dient gedacht te worden aan:

Individuele gesprekken

Wij selecteren en werven de juiste respondent voor uw individuele interview. Zowel voor op locatie als bij de respondent thuis/ op de werkvloer. Afhankelijk van het type interview kunnen wij respondenten selecteren voor zowel een face-to-face, telefonisch als online interview.

Focusgroepen

WPG Research selecteert en werft de juiste respondent voor uw focusgroepdiscussie. Afhankelijk van het type interview kunnen wij respondenten selecteren voor zowel een face-to-face als online groepsdiscussie.