Kwantitatief veldwerk

WPG Research neemt de door u opgestelde vragenlijst af middels de gewenste kwantitatieve onderzoeksmethodiek. Wij verzamelen de gegevens van zowel business-to-consumer als business-to-business doelgroepen met alle gangbare kwantitatieve onderzoeksmethodieken. Hierbij dient gedacht te worden aan:

Persoonlijk onderzoek

Met onze interviewers voeren we face-to-face enquêtes uit in heel Nederland. Zowel op locatie als bij de respondenten thuis/kantoor. Afhankelijk van het type onderzoek kan een interview op papier, online of via een veldwerk-app worden afgenomen

Telefonisch onderzoek

Met behulp van ons eigen call-center kunnen we telefonische onderzoek uitvoeren op basis van uw wensen en behoeften. Onze interviewers voeren telefonisch enquêtes uit in Nederland, Vlaanderen en landen waar Engels of Duits de voertaal is.

Observatie en registratie

We voeren mystery guest onderzoek en tellingen uit op continue basis voor diverse branches in Nederland, Vlaanderen en het grensgebied in Duitsland. Afhankelijk van het type onderzoek kan dit op papier, online of via een veldwerk-app worden afgenomen.