Thuiswerken is toegenomen tijdens de coronacrisis (bron: Centraal Plan Bureau, januari 2021) . ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’, dat was én is nog steeds de oproep van het kabinet. Het gevolg is dat Nederlanders tijdens de lockdown gemiddeld meer uur per week thuiswerken dan voor de pandemie. Een onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zien dat Nederlanders vóór de pandemie gemiddeld 3,2 uur per week thuiswerkte, terwijl Nederlanders tijdens de lockdown gemiddeld 6,9 uur per week thuiswerken.

Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken?

Thuiswerken geeft werknemers voordelen. Uit een studie van Barrero, Bloom & Davis (2020)  onder 15.000 Amerikanen, ten tijde van verschillende coronagolven, blijkt dat werknemers thuis productiever zijn dan op kantoor. Oorzaken hiervan zijn minder afleiding, minder pauzes en minder ziekmeldingen. Ook bespaart thuiswerken reistijden en gemaakte reiskosten.

Voor bedrijven is thuiswerken een oplossing om in ‘het nieuwe normaal’ actief te blijven. Thuiswerken wordt volgens vastgoedexperts de norm, ook na de coronacrisis. Zo zijn er bedrijven die kantoren nu al hebben afgestoten. Een bekend voorbeeld is Twitter. Personeel van Twitter hoeft nooit meer naar kantoor te komen. Thuiswerken blijft bij Twitter de norm. CEO Jack Dorsey belooft dit in een e-mail aan zijn personeel in mei 2020. De e-mail is ingezien door The Guardian en bevestigt door woordvoerders van Twitter.

Echter heeft thuiswerken ook nadelen: “Met thuiswerken is er geen direct contact met collega’s”, “small talk neemt af” en “voor sommige werknemers kan het leiden tot stressklachten en afstandelijkheid tot de organisatie”, zoals blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Waarom onderzoek de relatie met thuiswerkers kan verbeteren?

Thuiswerken heeft dus voor- en nadelen. Maar hoe zit dit bij uw bedrijf? Voeren de voordelen de boventoon? Of zijn het de nadelen die door thuiswerkers worden ervaren? Onderzoek maakt duidelijk of thuiswerkers de binding behouden met uw organisatie, of de binding juist kwijtraken. Ook onthult onderzoek hoe thuiswerkers denken over de thuiswerksituatie. Onderzoek helpt u bij het nemen van onderbouwde en betrouwbare beslissingen, aansluitend op de wensen van de thuiswerkers. U onderhoudt met onderzoek uw relatie met de thuiswerkers, zoals u dat ook op kantoor doet.

Hoe kan WPG Research kan helpen?

Benieuwd of u de binding behoudt met thuiswerkers? WPG Research helpt u graag met een medewerkersthuisonderzoek (dit is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor thuiswerkers). Via zowel diepgaand kwalitatief onderzoek, als cijfermatig kwantitatief onderzoek brengen wij voor u de thuiswerkerstevredenheid in kaart.

Interesse in een medewerkersthuisonderzoek van WPG Research? Schroom niet om contact op te nemen met ons. Onze specialisten in onderzoek staan klaar om in gesprek te gaan met u.