Het kan niemand zijn ontgaan, de marktonderzoeksector is getroffen door een datalek bij NEBU. Er is sprake van een datalek als er sprake is van een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Van dit softwarebedrijf maken meerdere marktonderzoekbureaus gebruik. Bij WPG Research hebben we ook vanuit diverse opdrachtgevers vragen gekregen over dataveiligheid en of wij ook één van de bureaus waren die hierdoor getroffen zijn. Via dit korte bericht wil ik kenbaar maken dat we als WPG Research geen gebruik maken van IT-leverancier NEBU en dus niet betrokken zijn bij deze kwestie. Mocht u naar aanleiding hiervan toch vragen aan ons hebben dan kunt u contact opnemen met harm.wevers@wpgresearch.nl.

Met vriendelijke groet,
Harm Wevers, managing director WPG Research