De coronacrisis raakt elke branche en ook als onderzoeksbureau moet WPG Research zich continu aanpassen aan de coronamaatregelen van het RIVM. De coronamaatregelen eisen flexibiliteit en een snel handelingsvermogen die wij als WPG Research maar al te graag aanpakken. Veel van onze face-to-face onderzoeken, zoals werkplekgesprekken (WPG), groepsdiscussies en interviews vragen in de coronatijd een andere contactmethode dan face-to-face. Daarom vinden onderzoeken nu ook meer telefonisch of online plaats dan face-to-face. WPG Research kan u gedurende de coronacrisis alsnog helpen met onderzoek middels (onder andere) de volgende methoden:

  • Online of telefonische enquêtes: Daar waar u onze veldwerkers voor de coronatijd tegen kon komen op pleinen, stations en andere drukke plekken in de openbare ruimte, gaan veel van onze enquêtes nu online of telefonisch.
  • Video of telefonische interviews: Als vervanger van face-to-face interviews gaan diepte-interviews nu via video of telefoon. Het voordeel hierbij is dat er minder gereisd hoeft te worden en toch informatie achterhaald kan worden. Middels de welbekende online vergadertools als Microsoft Teams, Google Meet en Zoom (of andere online vergadertool die u als opdrachtgever graag gebruikt) kan WPG Research digitaal uw onderzoeksdoelgroep spreken. Echter wanneer telefonisch contact vanzelfsprekender is, bijvoorbeeld bij een onderzoeksdoelgroep die tijdens werkzaamheden niet beschikken over een laptop dan kan WPG Research ook telefonisch uw onderzoeksdoelgroep interviewen.
  • Video groepsdiscussies: WPG Research voert voor u video groepsdiscussies uit. Dit doet WPG Research middels Microsoft Teams, Google Meet, Zoom of welke andere online vergadertool dan ook die gebruikt wordt bij u als opdrachtgever. Onze veldwerker zal de leiding nemen in de discussie en op afstand kan dan relevante informatie verzameld worden.
  • Deskresearch: WPG Research kan secundaire data voor u omzetten in handige inzichten. Online (intern en extern bij u als opdrachtgever) is zeer veel informatie beschikbaar voor elke branche en doelgroep. Onze onderzoekers gaan graag de ‘online jungle’ voor u verkennen om te komen tot inzichten op basis van beschikbare data aansluitend bij uw onderzoeksvraag.
  • Usability onderzoek: Usability onderzoeken die volledig online plaatsvinden kunnen in de coronatijd gewoon doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan gedrag van websitebezoekers. Middels bijvoorbeeld A/B testen kunnen wij verschillende website designs voor u onderzoeken. Ook kunnen wij online casestudies koppelen aan online vragenlijsten. Daarnaast onderzoeken wij graag voor u de websiteresultaten en zoekmachineprestaties en zetten wij de data om in inzichten.
  • INHOOM: WPG Research kan ook in-home bij respondenten real-time gedrag monitoren. Hierbij maken wij gebruik van panelleden die bij het gebruik van bijvoorbeeld een specifiek product in huis, direct/live een enquête invullen, eventueel aangevuld met foto’s gerelateerd aan het gebruik, om aan te geven wat achterliggende redenen zijn van het gebruik. Hierdoor observeren wij respondenten thuis, zonder daadwerkelijk bij de respondenten thuis te zijn.

Alle bovenstaande onderzoeksmethoden kunnen uitgevoerd worden op een manier die aansluit op de coronamaatregelen van het RIVM. Natuurlijk vindt WPG Research het vervelend en jammer dat bepaalde soorten face-to-face onderzoeken nu niet mogelijk zijn, maar wij gaan, net als u, zeker niet bij de pakkeneer zitten.

Ook op anderhalve meter blijven wij uw full-service marktonderzoeksbureau die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda heeft staan. WPG Research denkt graag met u mee om de coronatijd als kans te zien en wij helpen u graag met onderzoek.

Wacht u liever totdat de coronamaatregelen versoepelen en er weer meer face-to-face onderzoek mogelijk is? Dan begrijpen wij dat en wachten wij met u mee totdat u het onderzoek alsnog kunt uitvoeren. Desalniettemin kunt u nu al vrijblijvend een offerte aanvragen voor een onderzoek die na versoepelingen kan plaatsvinden. Voordeel is dat wij dan tezamen goed voorbereid zijn voorafgaand aan de uitvoering.

Voor meer informatie neem contact met ons op. Wij praten u graag bij!