WPG Research onderzocht de (on)bekendheid van/ met de diergezondheidsmonitor in opdracht van Royal GD. Met veel mensen en dieren die op een kleine oppervlakte samenleven, is het belangrijk om een systeem te hebben dat nauwkeurig is en altijd de gezondheid van dieren in Nederland in de gaten houdt. De overheid en veehouderijsector hebben daarom de diergezondheidsmonitoring opgezet.

De diergezondheidsmonitoring is een laagdrempelig en vrijwillig systeem dat een breed vangnet biedt voor het zo vroeg mogelijk opvangen van signalen over diergezondheid. In de diergezondheidsmonitoring wordt met veel partijen samengewerkt. De signalen zijn afkomstig van veehouders uit verschillende sectoren in de veehouderij (rund, varken, pluimvee, schaap en geit), dierenartsen, verwerkende industrie, onderzoeksinstituten en instanties uit de volksgezondheid. De monitoring onderzoekt, bundelt en analyseert deze signalen afkomstig van elkaar aanvullende instrumenten. De uitkomsten van de monitoring worden gedeeld met veehouders, dierenartsen en betrokken partijen zoals de overheid, veehouderijsector, humane gezondheidszorg en omringende landen zodat zij indien nodig actie kunnen ondernemen.

In februari en maart 2024 voerden wij in opdracht van Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) te Deventer een kwalitatief onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in de spontane bekendheid en waardering van deze Diergezondheidsmonitoring onder de doelgroepen veehouders, dierenartsen, dierenartspraktijken en stakeholders. De eindresultaten zullen we de komende periode delen met de betrokkenen binnen Royal GD en haar primaire stakeholders.