Vanaf eind april zullen we in opdracht van de Europese Unie een onderzoek uitvoeren naar de consumptiepatronen van Nederlanders in leeftijd van 18-75 jaar, waarbij we nieuws, informatie en media over politieke, sociale, internationale en economische kwesties zullen analyseren. Het doel? Een beter begrip krijgen van hoe burgers reageren op veranderingen in de samenleving en economie, zodat beleidsmakers en bedrijven hierop kunnen inspelen en producten en diensten kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de samenleving. 💡📊

Door ons onderzoek hopen we een bijdrage te leveren aan een beter inzicht in hoe mediaconsumptiepatronen evolueren en welke factoren hieraan bijdragen. Dit is essentieel voor het vormgeven van effectief beleid en het ontwikkelen van producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van de Europese burgers. 🌍🔬

We kijken er enorm naar uit om aan dit onderzoek te beginnen en zijn dankbaar voor deze kans om bij te dragen aan een beter begrip van de behoeften en wensen van Europese burgers. Blijf ons volgen voor meer updates en nieuws over ons onderzoek! 📝🔎