Sinds 1 februari 2024 is de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers geopend aan de Nestel op industrieterrein Tichelrijt in Dongen. De opvang biedt ruimte aan 150 asizelzoekers en is geopend voor de duur van maximaal zes maanden. Sinds de opening van de noodopvang verloopt alles rustig. Bewoners hebben een prettige leefomgeving gecreëerd samen met het Rode Kruis, beveiliging, vrijwilligers en de gemeente. Kinderen volgen onderwijs en volwassenen bewoners krijgen taalles en verkeersles en doen vrijwilligerswerk in de gemeente Dongen. Circa 20 vrijwilligers uit Dongen helpen daarnaast op de noodopvang en dit wordt binnenkort nog uitgebreid.

Tijdens de informatieavond met inwoners en tijdens gesprekken met ondernemers kwam de vraag: ‘Kan de noodopvang langer openblijven’? De noodopvang zorgt namelijk niet voor problemen en daarnaast zijn de kinderen inmiddels gesetteld op de scholen en ook de volwassenen hebben hun leven in de noodopvang opgepakt. Het college heeft eerder een sluitingsdatum van 31 juli 2024 afgesproken. Daar wil het college aan vasthouden, tenzij er voldoende draagvlak is om het te verlengen met zes maanden en de gemeenteraad hiermee akkoord gaat. Daarom heeft de gemeente Dongen WPG Research gevraagd een enquête uit te voeren onder alle Dongenaren over hoe men denkt over de noodopvang en over een mogelijke verlenging van zes maanden.  De enquête is zowel online in te vullen alsmede is er een papieren versie van de enquête verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis. Naar aanleiding van deze enquête zal de gemeenteraad uiteindelijk besluiten of de noodopvang na 31 juli 2024 nog 6 maanden openblijft of dat deze wordt afgebroken.