Research-based Consultancy

filosofie-wpgresearch

WPG Research biedt research-based consultancy aan haar opdrachtgevers. Immers, een succesvol beleid op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie vereist een uitgekiende strategie. Om deze strategie te bepalen is informatie van stakeholders nodig.  WPG Research kan u ondersteunen en adviseren bij het neerzetten van een succesvolle strategie.

WPG Research hanteert het credo  “een strategie zonder implementatie is geen strategie, maar het halve werk”. Met dit uitgangspunt werkt WPG Research aan de implementatie van de te ontwikkelen strategie. WPG Research ondersteunt u graag met de strategische vormgeving. Ook bij de implementatie van vooraf verzamelde informatie (middels) marktonderzoek. Ongeacht of u het marktonderzoek bij ons heeft laten uitvoeren, staan wij klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het nemen van strategische stappen en goed gefundeerde (beleids)beslissingen. WPG Research draagt derhalve graag bij aan de concrete uitvoering van de strategie.

De filosofie van WPG Research is dat marktonderzoek geen doel kan zijn Het is een middel voor beleidsvorming. Vanuit deze filosofie achten wij het van belang dat belangrijke besluitvorming gebaseerd wordt op betrouwbare en solide informatie. Op basis van dergelijke informatie is het mogelijk om kansen en bedreigingen vast te stellen en te definiëren, activiteiten te evalueren en het klantproces uiteindelijk beter te begrijpen voor een succesvolle strategie te vormen en deze op de ‘juiste’ wijze te implementeren. Derhalve verzamelt, interpreteert en implementeert WPG Research duurzame inzichten en data om u te ondersteunen en adviseren bij uw marktonderzoeksproject en uw strategisch beleid. Het betreft een proces waarbij elk deel een solide en betrouwbare basis vormt voor het daarop volgende procesonderdeel: de één kan niet zonder de ander.