Een (telefonisch) interview heeft als doel om informatie te vergaren door middel van het stellen van vragen. Uiteraard op de juiste manier. Samen met onze opdrachtgevers zijn wij dagelijks bezig met het opzetten van interviews. Daarom ontwikkelen wij altijd in samenwerking met onze opdrachtgevers vragenlijsten. Dit varieert van gestructureerde enquêtes (waarbij onze veldwerkers zich houden aan een vast voorgeprogrammeerd belscript) tot aan checklists (die fungeren als flexibele gespreksrichtlijnen). Na goedkeuring van de opzet van de interviews beginnen wij met de uitvoering van de interviews. Om interviews goed te laten verlopen, hebben onze veldwerkers vier eenvoudige tips voor u.

Tip 1: Geniet van de stilte

Eén persoon die de stilte doorbreekt met een humoristische opmerking. Dat heeft u vast wel eens meegemaakt. Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk bij stiltes en gaan de stilte in gesprekken opvullen. Onze veldwerkers proberen dit opvullen juist te voorkomen. Hoe ongemakkelijk stiltes in gesprekken ook kunnen zijn, stiltes bieden de geïnterviewde tijd om na te denken. Wanneer een interviewer de stilte vult kan dat leiden tot beïnvloeding van het antwoord door de gemaakte opmerking in de stilte. Beïnvloeding door een interviewer moet altijd voorkomen worden. Onze veldwerkers kennen de kracht van de stilte en proberen gebruik te maken van de stilte. Het doel van de interviewer is de geïnterviewde het woord te geven en deze de leegte te laten vullen in plaats van zelf de leegte in te vullen.

Tip 2: Voorkom afdwaling

Door enthousiasme kan een geïnterviewde afdwalen van de onderzoeksdoelstelling. Onze veldwerkers proberen de geïnterviewde de focus te laten houden op dat wat van belang is bij het interview. Verdieping of verbreding ten opzichte van een bepaald onderwerp kan goed zijn. Echter, wanneer antwoorden herhaald worden met verschillende voorbeelden dan proberen onze veldwerkers weer de regie over te nemen en het gesprek weer de juiste kant op te brengen.

Tip 3: Gebruik nooit sturende vragen

Een sturende vraag is een vraag die niet neutraal is, maar suggestief:

  • Niet-sturende vraag: “Wat vindt u van het idee?”
  • Sturende vraag:  “Vindt u dat ook een goed idee?”

Het probleem van de sturende vraag is dat de interviewer de respondent een bepaalde hoek “indrukt”. Het idee afwijzen wordt lastiger bij de sturende vraag door de gepercipieerde sociale druk. De sociale druk die (hiermee vaak onbewust) is opgelegd door de interviewer, terwijl de interviewer neutraal moet blijven (dus open vragen moet stellen). Ook al hebben tien andere geïnterviewden aangegeven het idee goed te vinden, dan betekent dat niet dat de elfde geïnterviewde het ook een goed idee vindt. Blijf neutraal in de manier van vragen stellen.

Tip 4: Luister, vat samen en vraag door

Het stramien dat onze veldwerkers aanhouden gedurende het interview is luisteren, samenvatten en doorvragen. Luister naar de antwoorden die gegeven zijn. Spiegel de antwoorden terug aan de geïnterviewde voor een bevestiging. Wanneer de spiegeling is geaccepteerd kan de interviewer doorvragen, indien noodzakelijk. Door gebruik te maken van dit stramien kan een verdiepende slag gemaakt worden in het interview. Indien een interviewer dit niet doet, kan dit leiden tot verkeerde conclusies en inzichten uit het interview.

WPG Research is uw interviewpartner

Voor onze opdrachtgevers zijn veldwerkers dagelijks bezig met het (telefonisch) interviewen van respondenten. Het goed uitvoeren van een interview begint met een goede voorbereiding. In overleg met onze opdrachtgevers komen wij tot een onderzoeksvoorstel. Ook in overleg met u stemmen wij af welke vragen wij gaan stellen. Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van interviews? Neem contact met ons op.  Onze onderzoekers maken graag tijd voor u vrij.