In Nederland zijn wij als samenleving het land aan het verduurzamen (bron: Rijksoverheid, 2021). Duurzame-energieprojecten variërend van particuliere projecten aan woningen tot aan grootzakelijke projecten in de utiliteitsbouw dragen bij aan de energietransitie. In de fysieke omgeving worden lokale en schone energiebronnen steeds meer zichtbaar. Zo staan overal in Nederland zonneparken en windmolens met als doel duurzame energie op te wekken. Duurzame-energieprojecten helpen de Klimaatdoelen van het Klimaatakkoord te behalen. Echter is het succes van een duurzaam-energieproject wel afhankelijk van regionaal draagvlak.

Draagvlak van belang voor het succes van duurzame-energieprojecten

In het Klimaatakkoord wordt aangegeven dat draagvlak en acceptatie onder burgers en bedrijven uit de omgeving van duurzame-energieprojecten van cruciaal belang zijn (bron: Klimaatakkoord, mei 2020). In het Klimaatakkoord is mede hierdoor afgesproken om participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie in te zetten. Middels projectparticipatie heeft de overheid verantwoordelijkheden voor duurzame-energieprojecten verschoven van lokale overheid naar initiatiefnemers van de projecten (bron: Klimaatakkoord, mei 2020).

Waarom participatie aan een duurzaam-energieproject een goed idee is

Door betrokken mee te doen aan duurzame-energieprojecten laat u als participant of als initiatiefnemer van een duurzaam-energieproject uw stem horen. U draagt bij aan een duurzame wereld met minder CO2-uitstoot (bron: Milieu Centraal). U doet dit op een lokale- en sociale manier die de leefomgeving kan verbeteren van uw regio (bron: Klimaatakkoord: juni 2019). Daarnaast kan het zelfs indirect financieel rendement of financiële compensatie opleveren (bron: RVO, november 2020).

Onderzoek helpt het succes te bepalen van een duurzaam-energieproject

Naast de voordelen die betrokkenheid aan duurzame-energieprojecten kan opleveren zijn er ook nadelen. Bij nadelen kunt u denken aan het geluid van een windpark, horizonvervuiling door zonne- en windparken, slagschaduwen van de windmolens of langlopende werkzaamheden in uw directe omgeving. Om te achterhalen of de voordelen uiteindelijk groter zijn dan de nadelen is onderzoek noodzakelijk. Is er bijvoorbeeld voldoende draagvlak onder de lokale bevolking? Worden daarnaast de voor- en nadelen eerlijk verdeeld onder alle belanghebbenden? Wat zijn de doorlooptijden en kosten van de werkzaamheden? Hoe groot is de uiteindelijke CO2-vermindering? En wat zijn de sociale- en financiële rendementen voor de directe omgeving? Antwoorden op deze vragen helpen u de duurzame- en financiële haalbaarheid van het duurzame-energieproject te bepalen.

WPG Research is uw onderzoekspartner voor duurzame-energieprojecten

Voor onze opdrachtgevers streven wij ernaar om concreet antwoord te geven op verduurzamingsvragen. Echter is elk duurzaam-energieproject maatwerk leidend tot verschillende vragen die van belang zijn. In samenwerking met u ontwikkelen wij graag een onderzoeksvoorstel gericht op de haalbaarheid van uw duurzame-energieproject. Zo kunnen onze onderzoekers door een combinatie van kwantitatief onderzoek (middels observaties of online, face-to-face en telefonische enquêtes) en kwalitatief onderzoek (middels interviews of focusgroepen) de financiële- en duurzame haalbaarheid en het draagvlak in kaart brengen. Bent u van plan om bezig te gaan met een duurzaam-energieproject? Of heeft u een duurzaam-energieproject waarbij onderzoek gedaan moet worden? Onze onderzoekers staan u graag te woord en helpen graag mee om het duurzame-energieproject succesvol te maken.